Grafický designer a výtvarník.
Student Filmové a TV grafiky UMPRUM.
Pracoval pro grafické studio VOALA.
Od roku 2021 součástí HMS DESIGN.
Portfolio směska v odkazu níže...

 

2008–2011 / Hollarka
(Interaktivní grafika)

2014–2015 / ENSAD
(Design graphique / Multimédia)

2012–2020 / UMPRUM
(Filmová a televizní grafika)
(Tvorba písma a typografie)
 

jansimsa.tumblr.com / Obrazový blog

Tahem / Experiment, kaligrafie

actiontype.xyz / Animovaná typografie

Nápis / Písmomalířství, lettering

VOALA / Graphic design, paper, love

HMS Design / Graphic design studio